Van Tienen Group biedt een breed scala aan diensten aan, zoals gasmetingen, ontgassingen, risicoanalyses, fijnstofmetingen, advies over gevaarlijke stoffen en trainingen. Tientallen jaren ervaring in de milieuhandhaving hebben ons geleerd hoe controles moeten worden uitgevoerd.

Een gasmeting moet betrouwbaar en controleerbaar zijn. Onze real-time FTIR metingen op honderden risicostoffen zijn betrouwbaar, reproduceerbaar en nooit vals-positief, dus geen onterecht afgekeurde containers. Ons systeem van metingen op basis van risicoanalyse is transparant en kostenbesparend, omdat de meetfrequentie in geïnventariseerde containerstromen drastisch kan worden verlaagd. We zijn als geen ander gespecialiseerd in nationale en internationale regelgeving op het gebied van gassen en gevaarlijke stoffen. De gezondheid van uw medewerkers is bij ons in goede handen.