Risicoanalyse

Bedrijven die zeecontainers ontvangen zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren, waarbij primair dient te worden onderzocht aan welke gevaarlijke stoffen medewerkers kunnen worden blootgesteld tijdens het lossen. Zeecontainers bevatten vaak uitdampende productiegassen of toegevoegde bestrijdingsmiddelen.

Gelet op het feit dat honderden vluchtige organische Stoffen (VOS) een potentieel risico vormen kan de risicoanalyse alleen maar worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat over kennis en de geschikte meettechnieken beschikt. Er moet immers gericht worden onderzocht aan welke gevaarlijke stoffen medewerkers kunnen worden blootgesteld (artikel 4.2 Arbobesluit). Standaardmetingen op enkele vaak voorkomende chemicaliën in containers bieden slechts schijnveiligheid.

Brede controleerbare FTIR-analyses en een betrouwbare database vormen een solide basis voor de risicoanalyse, waardoor we vrijwel altijd snel een relatie kunnen leggen tussen ladingen en aangetroffen gassen. Categorisatie van de containerstromen en root cause analyse maken deel uit van de risicoanalyse.

Risicoanalyse kan ook leiden tot forse kostenbesparingen door, geheel in overeenstemming met de arbocatalogus, over te gaan op steekproefmetingen in geïnventariseerde veilige containerstromen (Categorie C). Voor nadere informatie over onze risicoanalyse kunt u contact opnemen via het onderstaande mailadres: ra@vantienengroup.nl

De voordelen zijn:

  • Metingen op basis van risicoanalyse bieden de beste bescherming voor uw medewerkers.
  • Geheel in overeenstemming met de Arbo-eisen.
  • Kostenbesparing door steekproefmetingen in Categorie C.

Bel mij terug: