Training

Training voor leidinggevenden (en werkgevers)

De werkgever is verantwoordelijk voor het Arbobeleid. Bij een ongeval ten gevolge van een falend Arbobeleid zal de werkgever ter verantwoording worden geroepen. Regelmatig verzorgen wij, onder het genot van een broodje en een kop koffie, informele voorlichtingssessies waarbij wij uitleg geven over veilig werken op het gebied van gassen in containers, vrachtwagens en warehouses. De wettelijke maatregelen die bedrijven moeten nemen staan hierbij centraal.

Training voor warehousemedewerkers 

Training en voorlichting van medewerkers verkleint de kans op ongevallen en wordt daarom aangemerkt als een twee sterren maatregel in de arbeidshygiënische strategie. Op grond van artikel 4.10d van het Arbobesluit is de werkgever verplicht aan medewerkers die beroepsmatig worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen gedetailleerde voorlichting en onderricht te geven. Dit geldt dus ook voor logistieke medewerkers die containers moeten lossen. Indien medewerkers kunnen of worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen moet de training tenminste 1 keer per jaar plaatsvinden (artikel 4.19 Arbobesluit). 

Voor opleidingen en awareness-trainingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en gassen in containers verwijzen wij u graag door naar onze partner Customs and Safety Training Nederland (CST Nederland). Naast deze opleidingen biedt CST Nederland ook douane-gerelateerde opleidingen en trainingen aan. Bekijk voor het aanbod de website van CST Nederland.

Bel mij terug: