Missie en visie

De missie van Van Tienen Group is bedrijven bewust maken van de gevaren van gassen in besloten ruimtes en overige werkplekken en zorgen voor een veilige werkomgeving.

De visie van Van Tienen Group is maatwerk leveren en oplossingsgericht werken bij gevaren die kunnen ontstaan door uitdampende gassen in de diverse werkomgevingen. Dit realiseren wij onder andere door het selectief meten van containers op basis van een gedegen risicoanalyse. Dit is veel veiliger en goedkoper dan een (beperkte) meting van enkele gassen op alle containers.