De inspectie SZW heeft bekend gemaakt dat de controle op bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen wordt opgevoerd. De komende tijd worden meerdere bedrijven bezocht die werken met bijvoorbeeld benzeen, formaldehyde of ethyleenoxide. Deze zogenaamde CMR-stoffen kunnen het risico op kanker verhogen, genetische schade aanrichten of schadelijk zijn voor de voortplanting. Zie ook het artikel: Scherpe controle inspectie SZW op kankerverwekkende stoffen in bedrijven.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om kankerverwekkende stoffen te inventariseren en de blootstelling te beoordelen. In twee derde van de gevallen blijkt dat deze inventarisatie niet op orde is. CMR stoffen worden ook geregeld aangetroffen in zeecontainers.

Daarnaast nemen bedrijven vaak onjuiste maatregelen om de blootstelling aan CMR-stoffen te beperken. Het merendeel maakt gebruikt van persoonlijke beschermingsmiddelen terwijl bronaanpak altijd de voorkeur heeft. De CMR-stoffen kunnen het beste vervangen worden door minder schadelijke stoffen. De blootstelling aan CMR-stoffen moet altijd tot een minimum beperkt worden.

Heeft u vragen over het bovenstaande in relatie tot zeecontainers? Neem dan contact met ons op!