Vanaf 1 september 2019 zal Van Tienen Group de Veiligheidsregio Limburg-Noord gaan ondersteunen bij calamiteiten. De ondersteunende werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het uitvoeren van metingen ter identificatie van stoffen en bepaling van de concentraties.

Zowel Veiligheidsregio Limburg-Noord als Van Tienen Group hopen dat deze pilot zal leiden tot een langdurige samenwerking.

IMG_0370

Op de foto van links naar rechts: Kevin van Tienen en Rob Gielen (Van Tienen Group) en Kevin Wolters en Patrick Ewalds (Brandweer Limburg-Noord)