Afgelopen week troffen wij tijdens een meting van een container met paraffine houdende verzorgingsmiddelen een verhoogde concentratie Benzeen aan. Waar de grenswaarde 0,2 ppm (parts per million) is, troffen wij 5 ppm aan. Ook op het eerste gezicht onschuldig lijkende producten kunnen door langdurige transport in gesloten ruimtes (containers) voor verhoogde concentraties schadelijke gassen zorgen. Door deze containers op professionele wijze te ontgassen (zie foto), bent u er als werkgever zeker van dat uw medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. Mocht u vragen hebben aangaande deze of andere kwesties, kunt u contact met ons opnemen.