Het komt regelmatig voor dat bedrijven fouten maken bij het toepassen van grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen. Er wordt vaak alleen gekeken naar het totale blootstellingsniveau over 8 uur, en niet naar de piekblootstelling. Op de vernieuwde website van de SER is nu duidelijk te lezen hoe  moet worden omgegaan met grenswaarden van kankerverwekkende stoffen op de werkplek.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan contact met ons op.